Het laatste nieuws

24-01-2017

Eerste brainstorm duurzame energie Usseleres – inloopavond

Op 18 januari vond er in het kader van ‘Enschede wekt op’ een bijeenkomst plaats met de besturen van de Buurtkring Usselo en de Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseler Es (VBU), bij Restaurant Hanninkshof. Het doel van deze avond was om in gesprek te gaan met deze partijen over de mogelijkheden die zij zien voor het opwekken van duurzame energie op de Usseler Es.

2016

In 2016 stond het college van burgemeester en wethouders op het punt een deel van de Usseler Es ter beschikking te stellen voor de realisatie van een zonnepark. De gemeenteraad adviseerde echter om dat nog niet te doen. Dit advies werd gegeven, omdat er nog niet met bewoners was overlegd en het draagvlak hiervoor bij belangenorganisaties als Stawel en de VBU daarvoor ontbrak. Gevraagd werd kortom om een gemeentebrede verkenning en een breed ingestoken participatieproces. Dit participatieproces is vormgegeven onder de noemer ‘Enschede wekt op’. Op dit moment zijn we de balans aan het opmaken. Wat is er door de samenleving gezegd en wat vinden wij daarvan?

Ontwerpen op de Usseler Es

De Usseler Es is verscheidene keren genoemd als mogelijk geschikte locatie voor de opwekking van duurzame energie. Deze avond was er op gericht om te inventariseren wat de VBU en de Buurtkring Usselo haalbaar achten op de Usseler Es. Wat kan er en wat kan er absoluut niet? Tijdens de avond zijn de besturen van bovengenoemde partijen aan het ontwerpen geslagen. Op fysieke kaarten konden zij op schaal gemaakte zonneparken neerleggen, op de door hen geschikt geachte plekken op de Usseler Es. Windenergie op de Usseler Es werd bij een inventarisatieronde voorafgaande aan het ontwerpen definitief uitgesloten door deze partijen en werd dus ook niet meegenomen bij het ontwerpen.

Vervolgens werden de beide ontwerpen door ROM3D in beeld gebracht. Met hun programma kunnen zij in 3D weergeven hoe zonnepanelen op bepaalde plekken er daadwerkelijk uitzien. Met behulp van dit 3D model werden de plekken nog wat aangescherpt door de VBU en de Buurtkring Usselo, omdat op bepaalde punten het zicht over de Es toch belemmerd werd. Een eerste ontwerp, dat is gemaakt door de besturen van de VBU en de Buurtkring Usselo, ziet er als volgt uit:

usseleres-eerste-brainstorm

Afbeelding: ROM3D

Belangrijk hierbij te melden dat het geen plan is, maar echt een eerste ontwerp gemaakt door de besturen van de VBU en Buurtkring Usselo met hierin de mogelijkheden die zij zien voor duurzame energie op de Usseler Es.

Randvoorwaarden

Vanuit de VBU en de Buurtkring Usselo zijn bij dit ontwerp enkele randvoorwaarden geplaatst. Zo mag de bouwhoogte van de panelen niet meer dan 1.5 meter zijn. Daarnaast is de eis gesteld dat zolang er zonnepanelen op de Usseler Es liggen, de bedrijvenbestemming die nu op de Usseler Es ligt, in zijn geheel komt de vervallen. Ook is de pré uitgesproken om het voor omwonenden mogelijk te maken om financiëel te participeren in het zonnepark, zodat de opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap in Enschede.

Inloopavond

Op woensdag 1 februari wordt van 17.00-20.00 uur een inloopavond georganiseerd bij Restaurant Hanninkshof. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan dit ontwerp nog een keer inzien én in gesprek met mensen van de VBU, de Buurtkring Usselo en de Gemeente Enschede hoe zij tegen dit ontwerp aankijken.

Van de reacties die op deze manier worden verzameld, zal een verslag worden gemaakt. Dit verslag zal de gemeente betrekken bij de verdere besluitvorming over de toekomstige inrichting en het gebruik van de Usseler Es. Daarbij kunnen overigens verschillende belangen een rol gaan spelen. Naast de opvatting van de bewoners en belangenorganisaties, kan daarbij bijvoorbeeld worden gedacht aan de financiële gevolgen van het plan of regionale afspraken over de bedrijfsterreinenvoorraad.

Wil je deze inloopavond bijwonen? Kom gerust langs tussen 17.00 en 20,00 uur! Aanmelden is niet nodig.

Deel dit bericht op:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn