Het laatste nieuws

06-02-2017

TC Tubantia/TV Enschede FM: Deze 4 ‘groene tips’ geven Enschedeërs aan de gemeente

 

ENSCHEDE – Ongeveer 1.100 Enschedeërs vulden de enquête van TC Tubantia en TV Enschede FM over duurzaamheid in. Zij geven hun advies. Hieronder vier lessen die de gemeente op basis van de inbreng van inwoners zou kunnen leren.

1. Er is geen draagvlak voor windmolenparken.

Stop met de gedachte van het volgooien van het buitengebied met windturbines. Twee van de vijf geschetste toekomstscenario’s die voor ‘Enschede wekt op’ zijn opgesteld gaan ervan uit dat de duurzame doelstellingen louter door middel van windenergie worden behaald. Dat betekent in de praktijk zoiets als de bouw van 29 ‘losse’ windmolens met een tiphoogte van 132 meter. Slechts 105 deelnemers (bijna 10 procent) aan onze enquête zeggen iets te voelen voor de komst van zo’n groot aantal windmolens.

44 procent van de ondervraagden ziet wel mogelijkheden in een combinatie van windturbines en zonne-energie. Al dreigt de locatie van zo’n turbine wel een punt van grote discussie te worden. Inwoners van de zeven Enschedese buurtschappen hebben al de handen ineen geslagen met een gezamenlijk protest. Zij willen geen windmolens het buitengebied van Enschede. Maar waar dan wel? 583 participanten kregen de vraag voorgelegd of ze een windmolen op het terrein van de Universiteit Twente of middenin het Rutbeek zien zitten. Een ruime meerderheid van respectievelijk 91 procent en 63 procent kon zich daar wel in vinden. Het havengebied of bedrijventerreinen worden door veel inwoners genoemd voor alternatieve locaties voor windturbines.

foto

2. Behoefte aan een informatiepunt

Van de 1.100 deelnemers aan de enquête zijn er 837 nog niet bezig met het zelf opwekken van groene energie. En dat terwijl evenveel aangeeft eigenaar van een koopwoning te zijn. Slechts 3 procent van de ondervraagden zegt geen interesse te hebben in het opwekken van duurzame energie. Wat houdt de meeste mensen dan wel tegen om bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te plaatsen of een warmtepomp te installeren? De helft van de mensen zegt dat het te duur is. Een kwart zegt dat zijn of haar woning ongeschikt is voor zonnepanelen. Ruim 12 procent antwoordt dat hij of zij geen idee heeft waar te beginnen en voor 10 procent kost het te veel tijd om uit te zoeken wat mogelijk is.

De deelnemers aan de enquête zeggen behoefte te hebben aan subsidies of andere financiële steun die het opwekken van groene energie aantrekkelijker maken. Ze willen bovendien meer informatie of advies.

3. Wees creatief met zonne-energie.

foto

Ruim 90 procent van de deelnemers ziet het wel zitten dat in ieder geval een deel van de duurzame opgave wordt ingevuld met zonne-energie. Als er zou worden gekozen voor alleen zonne-energie zijn er zo’n 380.000 zonnepanelen (170 hectare) nodig. De meeste Enschedeërs die onze enquête hebben ingevuld geen problemen te hebben met zonnepanelen op de Usseleres. Op de vraag of aan de rand van het Aamsveen ook ruimte zou moeten zijn voor zonneveldjes antwoordt ruim de helft ‘ja’. Zolang die zonneparken niet te grootschalig worden lijken ook de belangengroepen voor bewoners van het buitengebied er geen problemen mee te hebben.

Maar ook daarmee wordt de doelstelling niet gehaald. Van de 573 mensen die alternatieve locaties hebben genoemd, zeggen er zo’n 150 dat het luchthavengebied een geschikte locatie is voor een of meerdere zonneparken. De gemeente beschikt over veel eigen grond in dat gebied en doet momenteel ook onderzoek naar de mogelijkheden voor het bouwen van zonneparken. Veel ondervraagden noemen ook bedrijventerreinen en andere daken in de stad als plekken voor zonnepanelen. Daarom les 3: wees creatief. Een gemeente kan woningeigenaren weliswaar niet verplichten zonnepanelen te plaatsen en een paar bedekte daken dragen maar weinig bij aan de totale duurzaamheidsopgave. Maar alle kleine beetjes helpen. En er zijn vast mogelijkheden te bedenken om als gemeente te bij te dragen aan zonnepanelen op daken van woningeigenaren of inwoners te laten participeren in zonneprojecten elders in de stad.

4. Blijf zoeken naar alternatieven

Als het aan een derde van de ondervraagden ligt, zou de gemeente ook naar andere vormen van duurzame energie moeten kijken. De alternatieven die de respondenten aandragen zijn weliswaar niet allemaal even realistisch (acht Enschedeërs opteren voor een kerncentrale), maar sommige zijn zeker het onderzoeken waard. Geothermie, ofwel het gebruik maken van aardwarmte, wordt door 59 Enschedeërs aangedragen. Andere populaire alternatieven: investeren in biovergistingsinstallaties of een windmolenpark op zee.

foto
Deel dit bericht op:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn