Agenda

 • Notitie reikwijdte en detail niveau  

   - Notitie reikwijdte en detail niveau

  De voorbereiding op de Energievisie wenst de gemeente te combineren met de procedure van een plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) zodat de milieugevolgen van de keuzes in de visie inzichtelijk zijn. Met de notitie reikwijdte en detailniveau zet de gemeente Enschede de eerste formele stap in deze m.e.r.-procedure.

   

  Terinzagelegging: 07/12/2017 – 18/01/2018

   

  Vaststelling:  september 2018

 • Energiegesprekken  

   - Energiegesprekken

  Wilt u zelf actief meewerken aan de duurzaamheidsdoelen van Enschede? Bezoek een energiegesprek in uw wijk, kom in gesprek met onze partners en ontdek hoe u met uw woning energie kunt besparen!

   

  Wesselerbrink: 06/06/2018

   

  Stadsveld/Pathmos: 26/06/2018

   

  Bent u benieuwd naar tijd en plaats of wilt u zich alvast opgeven? Mail naar: info@enschedewektop.nl

 • Energievisie  

   - Energievisie

  De gemeente Enschede bereidt een Energievisie voor die de energietransitie in Enschede in goede banen moet leiden. Deze nota zal richting geven aan de manier waarop Enschede haar energiedoelen kan bereiken.

   

  Terinzagelegging: jan/feb 2019

   

  Vaststelling: mei/juni 2019