Partner initiatieven

Stawel

Stawel,  oftewel de Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede, stelt zich ten doel om de opwekking van duurzame energie in het buitengebied van Enschede te stimuleren. Stawel wil dit doel bereiken door bewoners en bedrijven in het buitengebied te motiveren, adviseren en te ondersteunen. Daarnaast gaat Stawel in nauwe samenwerking met Enschede Energie onderzoeken hoe de inwoners van Enschede gebruik kunnen maken van de energieproductie in het buitengebied door het oprichten van een energiecoöperatie.

 

Enschede energie

Enschede Energie is een nieuwe coöperatie van en voor Enschede en Enschedeërs. Wij gaan duurzame energie opwekken in Enschede en leveren duurzaam gas en elektriciteit aan elke burger of bedrijf die zich aansluit. Voor een goede prijs. Zo dragen we samen bij aan het schoner en duurzamer maken van onze mooie gemeente. Start: begin 2017. Meer nieuws volgt.

 

Domijn

Wij verhuren goede en betaalbare woningen aan mensen met een lager inkomen. We willen onze klanten nu maar óók in de toekomst kwaliteit (woongemak, gezondheid) én betaalbaarheid van wonen bieden. Daarom vinden wij het investeren in duurzaamheid en energiebesparing heel belangrijk. Dit doen wij onder meer door het isoleren  van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Op deze manier leveren wij onze bijdrage aan een beter milieu!

Wil je meer weten wat Domijn doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

Grolsch

Grolsch heeft duurzaamheid hoog in ’t vaandel staan en voert een actief beleid, ook op het gebied van energie. Het huidige aandeel duurzaam opgewekte energie van Grolsch bedraagt 20%. Vanzelfsprekend ondersteunen wij de gemeente Enschede van harte met de ‘Enschede wekt op’ campagne, omdat deze niet alleen anderen maar ook ons zelf inspireert om nog een stapje extra te zetten!

Wil je meer weten wat Grolsch doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

Saxion

De nieuwbouw van het gebouw Edith Stein aan de van Galenstraat is voorzien van een sedumdak en zonnepanelen. Vermeldenswaardig is ook dat Saxion haar fossiele energieverbruik in de periode 2017 – 2020 met 10 procent vermindert.

Wil je meer weten wat Saxion doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

Twente Milieu

Als grote Twentse duurzame ondernemer stelt Twente Milieu de daken van het hoofdkantoor in Enschede beschikbaar voor de opwekking van duurzame energie. Twente Milieu heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en ziet dit als een mooie kans om een concrete bijdrage te leveren aan het vergroten van duurzaam opgewekte energie in Enschede.

Wil je meer weten wat Twente Milieu doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel (NMO) gelooft dat lokale energieopwekking een belangrijke basis vormt voor onze toekomstige energievoorziening. Voor ons betekent dit samenwerken en zorg voor mens en natuur. Daarom verleiden en ondersteunen wij bewoners, bedrijven en overheden bij de energietransitie.

Wil je meer weten wat Natuur en Milieu Overijssel doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

Apollo Vredestein

Apollo Vredestein vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Wij focussen ons onder andere op efficiënt produceren met zo min mogelijk afval. Tevens zijn wij bezig om te onderzoeken hoe wij duurzame energiebronnen binnen ons bedrijf kunnen inzetten.
Wij hebben hierover contact met de Gemeente Enschede en met andere grote bedrijven in de omgeving van Enschede om ervaringen en kennis uit te wisselen. Het doel is om samen projecten te realiseren die een belangrijke bijdrage leveren op het duurzaam ondernemen in deze regio.

Wil je meer weten wat Apollo Vredestein doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

Universiteit twente

De Universiteit Twente wekt niet alleen een deel van haar energie op uit zon, de campus wordt ook ingezet als testomgeving voor de nieuwste generatie zonnepanelen. Op de daken van onze gebouwen experimenteert de UT nu al met verschillende typen panelen, om zo het rendement te kunnen vergelijken. Met duurzame oplossingen, zoals een innovatief koelsysteem voor de gebouwen, verbruikt onze campus 35 procent minder energie dan tien jaar geleden. In laboratoria werken UT’ers verder aan andere nieuwe technologieën, materialen en toepassingen, zoals energie uit biomassa en water. Naast energie wekt de Universiteit Twente dus ook interesse op, voor een duurzame toekomst!

Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel streeft ernaar om in 2023 20% van het energieverbruik in de provincie duurzaam op te wekken. Daarbij werken we samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Enschede wekt op vinden wij een mooi initiatief om die samenwerking verder aan te moedigen, en verdient wat ons betreft navolging in de rest van Overijssel!

Wil je meer weten wat de Provincie Overijssel doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

Beien

De energietransitie – die broodnodig is – is een zaak van alle inwoners van onze wereld en onze stad. Fantastisch dat overheden, instanties en bedrijven zich verbinden aan een initiatief als Enschede wekt op, maar het is van cruciaal belang dat iedereen het belang ervan inziet en mee kan en gaat doen. Wij willen graag ons steentje bijdragen om dit belangrijke thema ook te laten landen onder bewoners (dat zijn wij allemaal, tenslotte).

Jardin-Graywood

Jardin-Graywood is in 1998 gestart als een adviesbureau en heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een toonaangevend en dynamisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in advies en coaching op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Hierbij staat de samenwerking met de klant centraal.

Naast het geven van adviezen en het professioneel uitvoeren van opdrachten is ons streven kennis over te dragen aan de klant, zodat deze zich bewust is van haar positie in de markt en de mogelijkheden tot verduurzaming. Door als energieadviseur en sparringpartner op te treden is het mogelijk de samenhang, bewuste keuzes en afwegingen inzichtelijk te maken als het gaat om verduurzaming. Hiermee wilt Jardin-Graywood dan ook graag haar steentje bijdragen als het gaat om Enschede wekt op.

Wil je meer weten wat Jardin-Graywood doet op het gebied van duurzaamheid:

Lees meer

BTG

BTG is een zeer innovatief bedrijf gericht op realisatie van bio-energieprojecten. BTG heeft vele kleine en middel-grote bio-energieprojecten in binnen- en buitenland gerealiseerd. Voorbeelden zijn houtketels voor warmte- en elektriciteitsopwekking, vergistingsinstallaties en pyrolysefabrieken. BTG is gevestigd op het bedrijvenpark Josink Es in Enschede, is actief betrokken bij vergroening van bedrijventerreinen in Enschede en draagt graag ook op andere manieren bij aan een duurzamer Enschede.

lees meer

 

Rabobank

Verduurzaming woningen is goed voor economie en milieu
Verduurzaming van de eigen woning levert een belangrijke bijdrage aan energiebesparing, voor de samenleving als totaal en voor individuele woningbezitters. De Rabobank ondersteunt in Nederland op diverse manieren.
Volgens Europese afspraken moeten alle zeven miljoen woningen in Nederland vanaf 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat het huis minimaal zoveel energie opwekt als het verbruikt. Dat is te realiseren via energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Om de verduurzaming van de woningvoorraad te versnellen, maakte de Rabobank het Nationaal Energiebespaarfonds mogelijk. Huiseigenaren kunnen daardoor via een lening met een aantrekkelijk rentetarief hun woning energiezuiniger maken.

m00007585

Partijen verbinden
Het verduurzamen van woningen is namelijk iets wat de Rabobank toejuicht. Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank: ‘Onze samenleving moet de omslag naar duurzaamheid maken. De Rabobank ondersteunt die beweging, vanuit de ambities van onze klanten en vanuit maatschappelijk oogpunt. Bovendien: we verbinden graag partijen. Zoals ondernemers en consumenten tijdens evenementen, zoals die nu door Enschede Wekt Op worden georganiseerd. Onze ambitie is om samen met de partijen die zijn verbonden aan Enschede Wekt Op de duurzaamheidsdoelstellingen van 6 naar 12% duurzame energie te realiseren in 2030. Daar zetten we ons als maatschappelijke hypotheekbank graag voor in’.

lees meer

 

Geas Energiewacht

Geas Energiewacht biedt totaaloplossingen voor in en rondom de woning. Naast onze core business van CV-ketels en het onderhoud daarvan, richten we ons op duurzame en energiebesparende oplossingen. We plaatsen zonnepanelen bij zowel onze zakelijke als particuliere klanten en verzorgen isolatie en ventilatie in de woning. Aan de duurzame campagne ‘Enschede wekt op’ van de Gemeente Enschede leveren we dan ook graag onze bijdrage!

 Lees meer

 Reimarkt

Bij Reimarkt hebben we kant-en-klare producten in de schappen liggen. Van HR++ glas tot vloerisolatie en van een nieuwe voordeur tot zonnepanelen: je vindt het allemaal bij ons. Ook hebben we complete verduurzamingspakketten ontworpen voor verschillende woningtypes. Zo sluiten de maatregelen perfect aan bij je huis. Je huis wordt niet alleen duurzamer, maar ook een stuk comfortabeler. En daarnaast bespaar je natuurlijk op je energierekening.

Reimarkt is voor huurders en particulieren. Met onze speciale tool kunnen we binnen een half uur een advies op maat geven voor bijna elke woning. Geen gedoe met verschillende aannemers, moeilijke offertes en meerprijzen. Inmiddels heeft Reimarkt al bijna 1000 woningen verduurzaamd in en rondom Enschede. Door mensen een energiezuiniger huis te bieden, zorgen we ervoor dat ze fijner wonen én dat we energie besparen met z’n allen.

 Pure Energie

Pure Energie is een begrip als het gaat om  duurzaam ondernemen. Ze zijn door onder andere de Consumentenbond, Greenpeace en Natuur&Milieu vier keer op rij uitgeroepen tot het groenste energiebedrijf van Nederland.

De groene stroom van de projecten wordt rechtstreeks geleverd aan de klanten van Pure Energie. Wat ze met hun groene stroom verdienen wordt teruggegeven, door bijvoorbeeld het herinvesteren in nieuwe Hollandse groene projecten.

De stroom van Pure Energie komt uitsluitend uit zon en wind in Nederland. Gegarandeerd groen dus! En omdat ze alleen energie verkopen die ze zelf in Nederland opwekken kunnen de tarieven laag gehouden worden.

Kijk voor meer informatie op: https://pure-energie.nl/