5 scenario’s

Er moeten in het buitengebied locaties worden aangewezen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Maar om hoeveel plekken gaat het dan? En maakt het dan wat uit of die locaties worden ingericht met zonnepanelen of windturbines? Om een antwoord te kunnen op dit soort vragen zijn er 5 scenario’s uitgewerkt die leiden tot ’12 procent hernieuwbare energie in 2030’.

De volgende scenario’s zijn uitgewerkt:

A. Wind – compact

Binnen dit scenario worden er 19 windturbines geplaatst met een tiphoogte van 193 meter. Productie 8.30 MWu/j. Referentie: Bürgerwindpark Achterberg/Westenberg Bad Bentheim.

Bekijk de kaart

B. Wind – verspreid

Binnen dit scenario worden er 29 windturbines geplaatst met een tiphoogte van 132 meter. Productie 4.800 MWu/j. Referentie:  Windpark Kloosterlanden Deventer.

Bekijk de kaart

 

C. Combinatie zon en wind

Binnen dit scenario worden er 9 windturbines geplaatst met een tiphoogte van 193 meter (als in scenario A) en 75 hectare aan zonneparken, verspreid binnen de gemeentegrenzen.

Bekijk de kaart

 

D. Zon – compact 1

Binnen dit scenario worden er op enkele locaties binnen de gemeente zonneparken aangelegd met een oppervlakte van meer dan 10 hectare. In totaal 141 hectare.

Bekijk de kaart

E. Zon – compact 2

Binnen dit scenario wordt er op 1 locatie binnen de gemeente een zonnepark aangelegd met een oppervlakte van in totaal 141 hectare.

Bekijk de kaart

Heb jij zelf een beter voorstel?

Vul de enquête in 

of

meld je aan voor een ontwerpsessie