Het laatste nieuws

07-02-2017

Die 5 scenario’s, hoe zit dat ook alweer?

Elders op deze site worden 5 scenario’s beschreven, die elk leiden tot 12 procent hernieuwbare energie in 2030. Die scenario’s zijn bedachte scenario’s en die hebben de afgelopen maanden tot veel vragen geleid. Vaak kreeg de gemeente de vraag: Hoe is de gemeente tot deze plannen gekomen en waarom moet men hierover uit de krant lezen? Even zo vaak hebben we uitgelegd dat het voorbeelden zijn, praatprenten. Bedoeld om het gesprek over duurzaamheid met de gemeente en haar inwoners op gang te helpen. Ook de media lijkt de betekenis van deze scenario’s soms te overschatten, gelet op berichtgeving als ‘Enschede schrapt vijf zon- en windscenario’s’. Je zou daarmee bijna gaan concluderen dat we niks meer gaan doen aan duurzaamheid, maar dat is geen goede uitleg. Goed om het verhaal van die scenario’s nog eens uit te leggen dus:

De scenario’s zijn geen plannen, maar verkenningen die duidelijk maken hoe groot de opgave qua duurzaamheid voor Enschede is. Elk scenario leidt immers tot die 12 procent hernieuwbare energie. En ze vormen tegelijkertijd ook een uitnodiging aan iedere inwoner om zelf met andere en betere voorstellen te komen. Het zijn dus geen concrete plannen die we sowieso gaan uitvoeren. Het zijn slechts handvatten om het gesprek te kunnen voeren.

Op 15 februari maken we bekend hoe de Enschedese bevolking aankijkt tegen het opwekken van duurzame energie in Enschede. En iedereen die de moeite heeft genomen de enquêtes in te vullen: bedankt! Uw mening is zeer belangrijk. Op 10 april vragen we de gemeenteraad om kaders vast te stellen voor het vervolgproces, dat uiteindelijk moet gaan leiden tot een Energievisie; een ruimtelijk document waarin wordt benoemd welke locaties zich in de gemeente Enschede het beste lenen voor het opwekken van duurzame energie. Het is mogelijk dat de Energievisie elementen bevat die overeenkomen met één of meer van de hiervoor bedoelde scenario’s, maar vanzelfsprekend is dit niet. Sterker nog: dan berust het meer op toeval dan op een bewuste planning. Het gaat uiteindelijk om een goede afweging tussen praktische haalbaarheid, gewenste energieopwekking en draagvlak. Want duurzaamheid slaat ook op het maken van bestendige keuzes voor de toekomst van een gezond en groen Enschede.