Het laatste nieuws

13-02-2017

Buitengebied wekt op!

De informatieavonden die Stawel afgelopen week organiseerde over het opwekken van duurzame energie in het buitengebied waren een groot succes. Over twee avonden verdeeld mochten we bijna 200 belangstellenden verwelkomen op dinsdag 7 februari in Lonneker en op donderdag 9 februari in Usselo. De positieve en opbouwende sfeer van de avonden geeft ons het vertrouwen dat we samen met bewoners en ondernemers in het buitengebied een flinke stap kunnen maken in de transitie naar duurzame energie.

In Enschede zijn de laatste maanden veel bijeenkomsten gehouden met als onderwerp opwekken van duurzame energie. Het gaat dan voornamelijk over de discussie welke vorm van duurzame energie en waar wekken we die op. De gemeente is eind vorig jaar gestart met de campagne Enschede wekt op. In een aantal bijeenkomsten is met bewoners over dit onderwerp gediscussieerd. Met name de discussie over windmolens in het buitengebied die in de verkennende scenario’s worden genoemd lagen daarbij onder vuur. Omdat bewoners en ondernemers in het buitengebied het gevoel hadden niet serieus gekend te worden in deze discussie heeft Stawel in overleg met de 7 buurtkringen besloten om een eigen enquête te houden onder de bewoners van het buitengebied. Over het hoe en waarom van deze enquête en om uitleg te geven over de inzet van Stawel zijn daarom twee informatieavonden gehouden.

De enquête die we verspreid hebben is inmiddels door veel mensen ingevuld. Een eerste indicatie geeft aan dat de meeste mensen positief staan tegenover het opwekken van duurzame energie met behulp van zonnepanelen. En daarbij heeft het de voorkeur om vooral alle daken optimaal te benutten. Daarnaast geeft meer dan de helft van de mensen ook aan dat er mogelijkheden zijn voor kleinschalige veldopstellingen van zonnepanelen. Waar men niet warm voor loopt zijn grote zonnevelden (>5 ha) en windmolens. Dat kan niet op draagvlak rekenen.

Tot maandag 13 februari kunnen mensen nog de enquete invullen. De uitkomsten zullen op de website van Stawel bekend worden gemaakt. Daarna gaan we volop bezig om de uitkomsten om te zetten in concrete acties. Samen met de bewoners en ondernemers in het buitengebied gaan we dan aan de slag met de uitvoering. Een aanbod waar de gemeente Enschede niet omheen kan!

Bron: www.stawel.nl