Het laatste nieuws

20-02-2017

Slotavond Enschede wekt op

De afgelopen maandag is Enschede wekt op volop in het nieuws geweest. Doel van Enschede wekt op? In gesprek met bewoners, bedrijven en instellingen in Enschede om uiteindelijk het aandeel duurzame energie te vergroten. Voor het ophalen van ideeën zijn er de afgelopen maanden verschillende participatiebijeenkomsten, inspiratie-avonden en ontwerpsessies gehouden. Ook zijn er diverse enquêtes afgenomen.

Op woensdag 15 februari hebben we in samenwerking met TV Enschede FM en TC Tubantia een slotavond georganiseerd. Deze slotavond kende een DWDD-achtige setting, waarbij verschillende betrokkenen over het thema duurzame energie in Enschede aan het woord kwamen. Vaste tafelgasten waren wethouder Eelco Eerenberg en Wilco Louwes (verslaggever TC Tubantia). Hierbij sloten elke keer verschillende gasten aan.

Jasper Hugtenburg van H+N+S Architecten verbeelde de resultaten van Enschede wekt op in een praatprent. Gesteld kan worden dat er vier verschillende gebieden worden onderscheiden:

  • Uitsluitingsgebieden. Dit zijn gebieden die –in ieder geval tot 2030- worden gevrijwaard van zonnepanelen en windturbines. Als uitsluitingsgebied worden aangewezen het Lonnekermeer en het Aamsveen, twee Natura 2000-gebieden.
  • Concentratiegebieden voor windenergie. Met name de bedrijvenlocaties in Enschede komen hiervoor in aanmerking.
  • Concentratiegebieden voor zonne-energie. Tot het concentratiegebied voor zonne-energie worden gerekend de bebouwde kom, de Boeldershoek, de zone langs de RW35 en de Usseler Es.
  • Zoekgebieden voor zonne- en windenergie (participatiegebieden). De nog niet eerder genoemde locaties behoren tot het participatiegebied. Stawel, Enschede Energie en het Groen Beraad hebben aangeboden, om in overleg met elkaar, hier samen een plan voor te ontwikkelen. Zo wordt het dus echt iets van de inwoners van Enschede.

Bovenstaande resultaten zullen in een bestuursvoorstel naar het college en de gemeenteraad van Enschede worden opgenomen. De hele presentatie van Jasper vind je hier: praatprent.

Tijdens de slotavond kwam ook voorzitter van Stawel, Gerrit Jan van der Veen, aan tafel zitten. Hij legde uit dat men in het buitengebied zeker bereid is om een steentje bij te dragen aan duurzame energie in Enschede.  Wel willen ze dan zelf, in eigen tempo, aan de slag. Ook Dimitri Lasscher, bewoner van het buitengebied, was het ermee eens dat er iets moet gebeuren en dat we zeker met duurzame energie aan de slag moeten. Wel moet dan ook in de stad gekeken worden naar de mogelijkheden die er zijn en niet alleen naar het buitengebied, aldus Dimitri.

Tussendoor werden enkele resultaten van Enschede wekt op gepresenteerd. Zo bleek dat industrieterreinen en de ruimte langs de A35 veelgenoemde locaties zijn voor zonne- en windenergie. Daarnaast werd ook via social media actief deelgenomen aan de slotavond door de kijkers.

Wil je de hele uitzending terugkijken? Bekijk hem dan hieronder: