Het laatste nieuws

23-02-2017

TC Tubantia/TV Enschede FM: Zorgen vanuit buitengebied gehoord

ENSCHEDE – De massale zorgen vanuit het buitengebied zijn gehoord. Enschede laat het Aamsveen en ruime omgeving links liggen bij de plaatsing van windmolens en zonneparken.

Tijdens de slotavond van Enschede Wekt Op is een nieuwe scenariokaart gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de Natura 2000-gebieden Aamsveen en Lonnekermeer in ieder geval tot 2030 uitgesloten worden van zonne- en windenergie. Ook andere delen van het buitengebied worden vooralsnog ontzien. De gemeente heeft zogeheten concentratiegebieden aangewezen voor windturbines en zonneparken.

Locaties
De geschikte locaties voor windmolens zijn schaars, gezien het draagvlak onder inwoners en de huidige wet- en regelgeving. Er zijn drie zoekgebieden aangewezen voor windmolens: het Euregio-bedrijventerrein, de Marssteden en het Havengebied. Het zal in totaal gaan om drie tot zes windturbines.

Zonneparken
Voor zonnepanelen zijn er meer opties, te beginnen met de daken binnen de bebouwde kom. In de doelstelling voor 2030 heeft de gemeente opgenomen dat maximaal 30 procent van het voor zonne-energie geschikte dakopppervlak in de stad is benut. Daarnaast denkt de gemeente aan zonnepanelen op of boven onbebouwde locaties. Een voorbeeld zijn de parkeerplaatsen bij De Grolsch Veste en Go Planet.

Andere zoekgebieden voor zonnepanelen zijn Boeldershoek, het luchthavengebied (langs de start- en landingsbaan), de Usseler Es en de zone langs de Rijksweg 35. Bij elkaar denkt de gemeente 80 tot 130 hectare aan zonnepanelen kwijt te kunnen.

Buitengebied
Het buitengebied wordt nagenoeg ontzien. Wordt er dan niets van het buitengebied verwacht? Integendeel. Met de zoekgebieden voor windmolens en zonnepanelen denkt de gemeente 60 tot 100 procent van de doelstelling voor 2030 te behalen. Belangengroepen Stawel en en Groen Beraad hebben met de gemeente afgesproken voor het resterende deel van de doelstellingen oplossingen te zoeken bij inwoners in het buitengebied. Bijvoorbeeld bij boeren die zonnepanelen op hun daken willen aanleggen, met biovergisting willen beginnen of ruimte hebben voor een zonneveldje op hun gronden.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM