Het laatste nieuws

20-03-2017

“Enschede Wekt Op” is nu vertaald naar raadsvoorstel

 

In de periode september 2016 – februari 2017 is de bevolking van Enschede door de participatie campagne ‘Enschede wekt op’ via reclameborden, advertenties in de Tubantia en Huis-aan-Huis en een huis aan huis verspreide folder opgeroepen om mee te denken over geschikte locaties voor het opwekken van zonne- en of windenergie. Via deze website konden Enschedeërs enquêtes invullen en kon men zich aanmelden voor bijeenkomsten.

Ook de Tubantia, TV Enschede FM en Stawel gingen later over tot het uitzetten van een enquête. In totaal leverde dat ruim 2200 enquêtes op, waarvan de uitkomsten op de slotavond in een live televisieprogramma werden gepresenteerd en bediscussieerd. Die verzamelde uitkomst is nu de input voor een raadsvoorstel. Wethouder Eelco Eerenberg (duurzaamheid) hierover: ”We bouwen zo aan een energiemix die recht doet aan het participatieproces en die ook bijdraagt aan het behalen van de doelstelling, 12% duurzame energieopwekking in 2030.”

De informatie die de afgelopen maanden is verzameld, is vertaald in een voorstel aan de gemeenteraad dat uitgaat van de volgende uitgangspunten:

  1. Het concentratiegebied voor windenergie bestaat uit de werklocaties de Grote Plooy, de Marssteden (met inbegrip van een strook grond aan de noordzijde van de Windmolenweg), de Josink Es, het Transportcentrum, het Havengebied, het Euregiobedrijventerrein en een zone langs de RW35;
  2. Het concentratiegebied voor zonne-energie bestaat uit de bebouwde kom, de voormalige vliegbasis Twenthe, de Usseler Es, een zone langs de RW35 en de Boeldershoek;
  3. Het vrijwaringsgebied voor zonnepanelen en windturbines bestaat uit de Natura 2000-gebieden ‘Aamsveen’ en ‘Lonnekermeer’;
  4. Voor het overige geldt dat energieprojecten slechts worden gefaciliteerd, wanneer zij op voldoende draagvlak kunnen rekenen.

Wat houdt dit in?

Het houdt in dat het college toestemming vraagt aan de raad of het nu de stappen kan zetten om in die doelgebieden wind- en/of zonne-energie mogelijk te maken. Daarmee is nog niet concreet het startsein voor bijvoorbeeld de bouw van de eerste windmolen gegeven, maar het college kan dan de procedures opstarten die daarvoor nodig zijn. “We richten ons in eerste instantie dus op die gebieden waarvoor draagvlak is bij de bevolking”, aldus wethouder Eerenberg.

 

Usseler Es
Wat de Usseler Es betreft vraagt het college in deze nota om de opdracht de haalbaarheid en de gevolgen van de realisatie van een zonnepark op de bolling, c.q. de krans van de Usseler Es nader in beeld te brengen.

 

Soepeler beleid voor zonnepanelen:

Een ander onderdeel van dit voorstel is om bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen vast te stellen, dat het bij woningen in het buitengebied, waarvan het dak niet of minder geschikt is voor het leggen van zonnepanelen, mogelijk is tot 100 m2 aan zonnepanelen op maaiveldniveau te plaatsen.

 

De behandeling van het voorstel in de stedelijke commissie staat voorlopig gepland op 3 april aanstaande.

 Kijk voor de nota en andere documenten op deze site bij het kopje ‘meer weten’ en scroll naar beneden naar downloads.