Het laatste nieuws

16-04-2019

Enegiegesprekken in Lonneker

Wilt u meer weten over de energietransitie en met welke maatregelen u zelf al kunt beginnen? Kom dan naar het energiegesprek. Het gesprek vindt dit keer plaats in Lonneker Woensdag 17 april zijn vanaf 19:30 de deuren geopend van Lonneker Sportvereniging. Spolminkkamp 40.  In verband met beperkte ruimte gelieve u aan te melden voor deze avond via: info@enschedewektop.nl