Het laatste nieuws

02-08-2019

Enegiegesprekken in Stevenfenne

Wilt u meer weten over de energietransitie en met welke maatregelen u zelf al kunt beginnen? Kom dan naar het energiegesprek. Het gesprek vindt dit keer plaats in Stevenfenne. Dinsdag 10 September zijn vanaf 19:30 de deuren geopend van Speeltuin Robinia, Berkweg 31A. In verband met beperkte ruimte gelieve u aan te melden voor deze avond via: info@enschedewektop.nl