naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050

Bij de klimaattop die in december 2015 in Parijs plaatsvond, werd een historisch akkoord gesloten. Bijna 200 landen spraken met elkaar af dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan twee graden mag stijgen. Ook de gemeente Enschede neemt daarbij haar verantwoordelijkheid. In het Actieplan duurzaamheid is vastgelegd dat het aandeel duurzame energie moet worden verdubbeld, van 6 naar 12 procent.

Dat gaan we samen voor elkaar krijgen, want duurzame energie heeft de toekomst!

 

Waarom moet het aandeel duurzame energie vergroot worden?

Ieder jaar geven we in Twente ongeveer 1 miljard euro uit aan energie. Daarmee verwarmen we onze woningen, daarop draaien onze bedrijven en instellingen en daarmee verplaatsen we ons. Dit gebeurt met energie die overwegend uit fossiele bronnen afkomstig is. Deze situatie kan om meerdere redenen niet lang meer doorgaan.

De opwarming van de aarde en de afspraken die daarover zijn gemaakt tijdens de klimaattop in Parijs, zijn belangrijke redenen om over te stappen op duurzame energie. Maar ook de problemen bij de gaswinning in eigen land spelen mee. Als we ons niet aanpassen, zullen we, sneller dan ons lief is, voor onze warmtevoorziening afhankelijk worden van de leverantie van gas uit onstabiele regio’s. Daarnaast zijn er ook sociaaleconomische redenen te noemen. Het geld dat we besteden aan elektriciteit en gas gaat naar nationaal en internationaal opererende bedrijven en verdwijnt daarmee uit de regio. Dit geld zouden we ook kunnen gebruiken voor het verduurzamen van onze woningen, waardoor de woonlasten beheersbaar blijven. Of voor het opwekken van onze eigen energie, waardoor de opbrengsten ten goede komen aan de eigen gemeenschap. De kennis daarvoor is, met instellingen en organisaties als Saxion, de UT en Pioneering voorhanden en de regio telt voldoende bedrijven die daarin kunnen voorzien.