Inzage in Notitie reikwijdte en detailniveau

De NRD die voor de Energievisie is opgesteld ligt met ingang van 7 december 2017 zes weken (tot18 januari 2018) voor iedereen ter inzage. De ontwerp-NRD kan worden gedownload op deze website, maar kan ook op afspraak worden ingezien in het stadskantoor (Hengelosestraat 51) van de gemeente Enschede. Tijdens deze periode is er voor iedereen gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van:
Het voornemen een Energievisie op te stellen en daarbij de procedure voor een milieueffectrapportage te doorlopen.
De NRD die voor de Energievisie is opgesteld.

Download NRD

Een zienswijze indienen kan op twee manieren:
Per e-mail aan postbus20@enschede.nl of per post aan postbus 20, 7500 AA te Enschede. Vermeld er dan bij dat het om een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en detailniveau Energievisie gaat.
Mondeling een zienswijze indienen kan ook. Maak dan een afspraak met de heer van ’t Erve via het algemene nummer van de gemeente 053-4818181.

Inloopavond

Op donderdag 14 december van 16.00 tot 20.00 uur is in het stadhuis (Langestraat 24) een inloopavond. Tijdens die bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Inwoners hoeven zich hiervoor niet aan te melden.

Vervolg

Bij de ontwikkeling van de Energievisie zullen ideeën en opvattingen, die tijdens de campagne ‘Enschede wekt op naar voren werden gebracht, worden betrokken. Het ontwerp van de Energievisie zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 beschikbaar zijn en daarna ter inzage worden gelegd. Ook dan is er voor een ieder gelegenheid om te reageren. De Energievisie zal uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.