Terugblik

 • 12
  Terinzagelegging - NRD 2017-01/2018

  12/2017-01/2018 - Terinzagelegging – NRD

  De voorbereiding op de Energievisie wenst de gemeente te combineren met de procedure van een plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) zodat de milieugevolgen van de keuzes in de visie inzichtelijk zijn. Met de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) zet de gemeente Enschede de eerste formele stap in deze m.e.r.-procedure.

  NRD_energievisie

 • 14/12
  inloopavond NRD 2017

  14/12 2017 - Inloopavond NRD

  Donderdag 14 december zijn alle burgers van Enschede in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de notitie reikwijdte en detailniveau. Verwacht wordt dat het concept in februari’18 wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

   

 • 21
  Energie-expertmeeting 11/2017

  21/11/2017 - Energie-expertmeeting

  Dinsdag 21 november verzamelden energie-experts zich in hotel van der Valk om antwoord te geven op de vraag hoe Enschede de regio kan versterken en vice versa betreft de opwek van duurzame energie. Hoe passen we nieuwe energie-infrastructuur in, hoe moet de gebouwde omgeving reageren en hoe kunnen lokale initiatieven worden gestimuleerd?

  TES _ Lokaal Atelier Enschede V2

 • 15/2
  Slotavond 2017

  15/2 2017 - Slotavond

  Op woensdag 15 februari is er in samenwerking met TV Enschede FM en TC Tubantia een slotavond georganiseerd met Willem Habers als gastheer. Deze slotavond kende een DWDD-achtige setting, waarbij verschillende betrokkenen over het thema duurzame energie in Enschede aan het woord kwamen. Vaste tafelgasten waren wethouder Eelco Eerenberg en Wilco Louwes (verslaggever TC Tubantia). Hierbij sloten elke keer verschillende gasten aan.

  Nota – Enschede wekt op

 • 9/2
  Informatieavond Stawel 2017

  9/2 2017 - Informatie-avond Stawel Usselo

  Aan de orde kwam een inspirerend verhaal uit Hoonhorst, de samenwerking tussen Enschede Energie en Stawel, de manier waarop Stawel aankijkt tegen Enschede wekt op en het projectplan Duurzame energie Stawel.

 • 7/2
  Informatieavond Stawel 2017

  7/2 2017 - Informatie-avond Stawel (Lonneker)

  Aan de orde kwam een inspirerend verhaal uit Hoonhorst, de samenwerking tussen Enschede Energie en Stawel, de manier waarop Stawel aankijkt tegen Enschede wekt op en het projectplan Duurzame energie Stawel.

 • 1/2
  Inloopavond Usseler Es 2017

  1/2 2017 - Inloopavond Usseler Es

  De praatprent die op 18 januari dor de VBU en de Buurtkring Usselo werd gemaakt lag ter inzage en belangstellenden konden daar vragen en opmerkingen over maken.

  Verslag inloopavond Usseler Es

 • 24/1
  Sportcafe duurzaamheid 2017

  24/1 2017 - Sportcafe duurzaamheid

  Sportverenigingen werden uitgenodigd om stil te staan bij het onderwerp energiebesparing en energie-opwekking. Er waren presentaties van wethouder Eerenberg en DOS WK.

 • 23/1
  Analyse resultaten Enschede wekt op 2017

  23/1 2017 - Analyse resultaten Enschede wekt op

  Onder begeleiding van Jasper Hügtenburg hebben vertegenwoordigers van Stawel, de buurtkring Eschmarke, het Groen Beraad, Enschede Energie en de gemeente Enschede de (voorlopige) opbrengst van Enschede wekt op geanalyseerd.

 • 18/1
  Ontwerpsessie Usseler Es 2017

  18/1 2017 - Ontwerpsessie Usseler Es

  De Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es en de Buurtkring Usselo kwamen bij elkaar om gezamenlijk een ontwerp voor een zonnepark op de Usseler Es te maken.

 • 11/1
  Open dialoog 2017

  11/1 2017 - Open dialoog

  Aan het eind van de inspiratie-avond die op 13 december plaatsvond, gaven een aantal aanwezigen aan dat er onvoldoende tijd was ingeruimd voor hun vragen/opmerkingen. De bijeenkomst van 11 januari werd georganiseerd om daarvoor alsnog gelegenheid te bieden.

  Verslag sessie 11 januari

 • 13/12
  Inspiratieavond energielandschappen 2016

  13/12 2016 - Inspiratieavond energielandschappen

  Berthe Jongejan, adviseur Landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vertelde over de manier waarop het landschap door de eeuwen heen voor energie-opwekking is gebruikt. Daarna ging Dick Schlüter in op de ontstaansgeschiedenis van het Enschedese landschap. Aansluitend toonde Jasper Hügtenburg van HNS landschapsarchitecten enkele strategieën voor de opname van productielocaties voor zonne- en windenergie in het landschap.

 • 10/12
  Energiegesprek op straat 2016

  10/12 2016 - Energiegesprek op straat

  Op zaterdag 10 december werden, samen met medewerkers van de provincie Overijssel en Duurzaam (t)huis Twente energiegesprekken gevoerd met passanten op het Van Loenshof, hoek Zuiderhagen.

 • 8/12
  Ontwerpsessie Kottenpark 2016

  8/12 2016 - Ontwerpsessie Kottenpark

  Ontwerpsessie voor leerlingen van het Kottenpark, onder begeleiding van Dr. Cheryl de Boer en Dr. Johannes Flacke van de Universiteit Twente (faculteit ITC) met behulp van COLLAGE (een softwareprogramma).

 • 28/11
  Ontwerpsessie 2016

  28/11 2016 - Ontwerpsessie

  Ontwerpsessie onder begeleiding van Dr. Cheryl de Boer en Dr. Johannes Flacke van de Universiteit Twente (faculteit ITC) met behulp van COLLAGE (een softwareprogramma).

 • 23/11
  Inspiratieavond 2016

  23/11 2016 - Inspiratie-avond

  Tijdens deze inspriatie-avond presenteerde de energiecoöperatie Enschede Energie zich voor het eerst aan een breed publiek.

 • 20/11
  Ondernemers bijeenkomst Grolschveste 2016

  20/11 2016 - Ondernemersbijeenkomst

  Ondernemers werden uitgenodigd voor inspirerende presentaties van Marcel Venix van Robitex en Joost Posthuma van Raedthuys.

  Aansluitend werd een voetbalwedstrijd bekeken.

  Aanwezige ondernemers werden naderhand door de wethouder uitgenodigd om te bespreken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de verduurzaming van de Enschedese samenleving.

 • 16/11
  Ontwerpsessie Bonhoeffercollege 2016

  16/11 2016 - Ontwerpsessie Bonhoeffercollege

  Ontwerpsessie voor leerlingen van het Bonhoeffercollege, onder begeleiding van Dr. Cheryl de Boer en Dr. Johannes Flacke van de Universiteit Twente (faculteit ITC) met behulp van COLLAGE (een softwareprogramma).

 • 8/11
  Ontwerpsessie 2016

  8/11 2016 - Ontwerpsessie

  Ontwerpsessie onder begeleiding van Dr. Cheryl de Boer en Dr. Johannes Flacke van de Universiteit Twente (faculteit ITC) met behulp van COLLAGE (een softwareprogramma).

 • 3/11
  Participatieavond 2016

  3/11 2016 - Participatie-avond

  Met de aanwezigen werd een gesprek gevoerd aan de hand van een aantal vragen en stellingen. Daarna volgende een gesprek in 3 groepen.